วช. จัดสัมมนาเรื่อง ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

จันทร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๓๕
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาเรื่อง ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ: สรุปข้อเสนอเพื่อการนำไปปฏิบัติจริง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเวลา 08.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด