ภาพข่าว: ไว้วางใจมืออาชีพ

พฤหัส ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๓:๑๓
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดย โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อบริหารเงินลงทุน ในประเทศ โดย บลจ.ทิสโก้ได้รับความไว้วางใจจาก กบข. ให้บริหารเงินลงทุนหุ้นในประเทศ จากความโดดเด่นด้านการดำเนินงานและผลงานการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีในระยะยาว โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ อนึ่ง บลจ. ทิสโก้ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนย่อยประเภทตราสารทุน ของ กบข. อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด