ภาพข่าว: พิธีลงนามจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๐๙:๕๓
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วงเงิน 80,000 ล้านบาท โดยมีนายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจำหน่ายพันธบัตรครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด