ภาพข่าว: พิธีลงนาม MOU การจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless รุ่นแรกของไทย

ศุกร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร 4 ธนาคารผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อายุ 6 ปี แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของไทยที่ออกโดยภาครัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3 — 14 กันยายน 2555 ผ่าน 4 ธนาคารดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด