ภาพข่าว: โครงการ “รักษ์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี”

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๓๒
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รักษ์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี” เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ให้สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมี นพ.เกรียงไกร จีระแพทย์ ผอ.การแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ บริเวณโถงหน้า ชั้น 1 โรงพยาบาลนนทเวช

นพ.เกรียงไกร จีระแพทย์ ผอ.การแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช กล่าวว่า โรงพยาบาลนนทเวช เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และมีความประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม จึงจัดโครงการ “รักษ์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี” นี้ขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ให้สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิสุนีย์ ต๊ะพรหมมา (จนท.ประชาสัมพันธ์) โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด