ภาพข่าว: มาลัยแห่งรัก

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๐๔
รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ และคุณนันทนา นันทปถวี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “The Gift for Mom มาลัยแห่งรัก”เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมแกะสลักสบู่เพื่อประกอบเป็นพวงมาลัยแห่งรักที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์และความกตัญญูที่มีต่อแม่ ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด