ภาพข่าว: ร่วมใจประหยัดพลังงาน

ศุกร์ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๑๕
นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายวิเชียร พุฒฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวงครั้งที่ 5 ” ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้สถาบันโรคทรวงอกได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน และรองชนะเลิศอันดับ 1 Asean Energy Awards

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด