ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(1 สิงหาคม 2555)

อังคาร ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

08.30 น. สสปน. จัดเสวนา และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์

ไมซ์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10.00 น. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัล นักวิทยาศาสตร์

ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ณ

โรงแรมสยามซิตี้

10.00 น. คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (40

องค์กร) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่

2/2555 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

16.30 น. บีโอไอ จัดแถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ ณ อาคาร

จัตุรัสจามจุรี (ศูนย์ OSOS) ชั้น 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด