ราชบุรีโฮลดิ้งลงทุน 630 ล้านบาทซื้อหุ้นเพิ่มทุน EDL-Gen สปป.ลาว สร้างรายได้เพิ่มจากเงินปันผล และกำลังผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

พฤหัส ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๕๙
ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 35 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด 124 ล้านหุ้นเป็นสัดส่วน 10.11%

ซื้อผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท Electricit? Du Laos-Generation Public Company ("EDL-Gen") จำนวนประมาณ35ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 627.5 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเมื่อรวมการถือหุ้นของ บริษัทฯ ผ่านบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งใน EDL-Gen จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้กับการซื้อหุ้นครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2554 รวมจำนวน 123,947,351หุ้น คิดเป็น 10.11% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดรวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,084 ล้านบาท

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงทุนใน EDL-Gen สะท้อนกลยุทธ์การสร้างความเติบโตของบริษัทฯ ที่ใช้วิธีการลงทุนผ่านตลาดทุน นอกเหนือจากการลงทุนโครงการแบบทางตรง ทั้งนี้ EDL-Gen เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของ สปป. ลาว และมีการไฟฟ้าลาว (Electricit? Du Laos: EDL) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน 7 แห่ง กำลังผลิตรวม 387 เมกะวัตต์ ซึ่ง EDL เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด โดยการระดมทุนครั้งนี้ EDL-Gen จะใช้ในการเข้าซื้อและโอนโรงไฟฟ้าของ EDL ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 5 โครงการ กำลังผลิตรวม 494 เมกะวัตต์ ทำให้การลงทุนครั้งนี้มีความเสี่ยงต่ำมากและคุ้มค่า เพราะจะสามารถเสริมกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องและมั่นคงดียิ่งขึ้น เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้รายได้เงินปันผลจาก EDL-Gen เป็นจำนวนเงิน 68 ล้านบาท

“บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลทันที ซึ่ง EDL-Gen มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิและที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ระดับ 5% เรามองเห็นศักยภาพการเติบโตของ EDL-Gen ในอนาคต ไม่เพียงความมั่นคงทางด้านรายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก EDL ซึ่งเป็นบริษัทแม่และถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในสปป.ลาว กำลังผลิตรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์" นายนพพล กล่าวเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมกราคม 2554 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัดและบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้น EDL-Gen ที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPOs) จำนวน 81.112 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.345 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ EDL-Gen และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ EDL-Gen เพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศลาว จำนวน 5.75 ล้านหุ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์

วิวรรณ พยัฆวิเชียร, นวลนาง ชงัดเวช

โทร. 0 2794 9941, 0 2794 9944

อีเมล์: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด