ภาพข่าว: สภากาชาดไทย กอ.รมน. และจีเอสเค เปิดตัวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน”

พุธ ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๐๙:๕๐
สภากาชาดไทย กอ.รมน. และจีเอสเค เปิดตัวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน” ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องไทยในเขตชายแดนภาคใต้

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค โดยนายวิริยะ จงไพศาล(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายแพทย์ ทวิราป ตันติวงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย พล.ต. ดิฏฐพร ศศะสมิต (ที่ 3 จากขวา) โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในพิธีเปิด โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องไทยในเขตชายแดนภาคใต้” โดยจีเอสเคจะบริจาคยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในถิ่นห่างไกลและในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติในภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงยา การรักษาและการป้องกันโรคได้ง่ายขึ้น เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นางสาวเพชรดา เทียมเพ็ชร (ขวา) ตัวแทนศิลปินชาวใต้ร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด