อุบัติเหตุทางถนนปัญหาสำคัญระดับโลก ตอนที่1

ศุกร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๔๖
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 1,300,000 คน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน หากไม่มีการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ. 2563 ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2011 — 2020 หรือ พ.ศ.2554 — 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด