ราชบุรีโฮลดิ้ง ปิดดีล RAC ด้วยเงินลงทุน 1,400 ล้านบาท ถือหุ้นครบ 80% เดินหน้าขยายการลงทุนในออสเตรเลียเพิ่มฐานรายได้จากต่างประเทศ

พุธ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๘:๐๗
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงในวันนี้ว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามลำดับ ได้เพิ่มการลงทุนในบริษัท RATCH-Australia Corporation Limited (RAC: เดิมชื่อ TSI) เป็นเงินจำนวน 1,386 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน RAC ครบ 80% ตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการ TSI (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น RAC) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ได้สำเร็จตามแผนงานแล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุนอีก 1,386 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน RAC ครบ 80% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต่อจากนี้ RAC จะเป็นกลไกของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังเป็นฐานรายได้ที่สำคัญของบริษัทฯ นอกเหนือจากรายได้ในประเทศ

“การดำเนินงานของ RAC ในปัจจุบันเป็นที่น่าพอใจ เพราะประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าทั้ง 8 แห่งยังคงเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามแผน นอกจากนี้ RAC ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงการพลังงานลมอีก 3 แห่งในออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ในปลายปีนี้ อีกทั้งยังตั้งเป้าที่จะขยายฐานการลงทุนสู่ธุรกิจเหมืองถ่านหิน เพื่อจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุน หากเป้าหมายการลงทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จจะเสริมให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่ง และช่วยยกระดับองค์กรในฐานะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำด้านการผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคอีกด้วย"

ทั้งนี้ เมือเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นกิจการของกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (TSIF) กับบริษัท Transfield Services Limited (TSE) ในสัดส่วนร้อยละ 56.16 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ต่อมาในเดือนมกราคมปี 2555 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 68.08 สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนอีกร้อยละ 11.92 ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯเข้าถือหุ้นครบร้อยละ 80 โดยใช้เงินทุนในรูปของเงินกู้จำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมในการลงทุนทั้งหมดประมาณ 25,000 ล้านบาท

ปัจจุบันสินทรัพย์ของ RAC ในประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน 8 แห่งตั้งอยู่ในมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,126 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติจำนวน 3 โรงกำลังผลิต 569 เมกะวัตต์ ถ่านหินจำนวน 2 โรงกำลังผลิต 489 เมกะวัตต์ และพลังงานลม จำนวน 3 โรง กำลังผลิต 67.5 เมกะวัตต์ ทั้งนี้สินทรัพย์ร้อยละ 90 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่คงเหลือเวลาเฉลี่ยประมาณ 11 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด