ภาพข่าว: MOU สิ่งแวดล้อม

ศุกร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๐:๑๐
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ สภาวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร วช. ถ่ายภาพร่วมกับ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะกรรมการในงานแถลงข่าว วช. ร่วมกับ สสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อวางยุทธศาสตร์สร้างคลังข้อมูลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด