ภาพข่าว: ตลท. สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2012”

พุธ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๐:๓๗
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ที่ระลึกจาก รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2012” หัวข้อ “AEC ก้าวใหม่ธุรกิจไทย รุกอย่างมีชั้น รับอย่างมีเชิง” เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งนับเป็นผู้มีคุณูปการอันแก่วงการตลาดทุนของประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการจากไปของท่าน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด