ภาพข่าว: ผอ.สศค. หารือกับคณะผู้บริหาร J.P.Morgan

จันทร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๐:๕๖
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจพีมอร์แกน (J.P.Morgan)เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด