ภาพข่าว: กระทรวงการคลังถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสาร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๕:๐๙
นางสาวบุญญาพร ปั้นงาม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิตเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภาพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด