ภาพข่าว: “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)"

พฤหัส ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๕๑
นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น และลดความแออัดของคนไข้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (รพ. เด็ก) ซึ่งดูแลรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานถึง 75 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด