ภาพข่าว: “มอบห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง”

อังคาร ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๒๑
ศ.พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง แก่สมศักดิ์ รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และวสันต์ สิงคเสลิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนทรัพย์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 1 ล้านบาท และดำเนินการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมาตรฐานกรมราชทัณฑ์ โดยสมาคมห้องสมุดฯ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมไทย และเป็นต้นแบบห้องสมุดกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด