ภาพข่าว: ซีดีจี ซิสเต็มส์ หนุนอนาคตของชาติผ่าน โครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ”

จันทร์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๐๘
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จํากัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จัดทำ โครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ” เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจด้าน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพิทยา กิจติวรานนท์ (ที่5จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จํากัด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตร จำนวน 6 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ณ อาคารซีดีจีเฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด