ภาพข่าว: เอสซีจีคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Excellence Recognition Awards 2011 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

พฤหัส ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๒๑
เชาวลิต เอกบุตร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน พร้อมด้วย อารีย์ ชวลิตชีวินกุล (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และวัชระ เอี่ยมสกุล (กลาง) ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีที่เอสซีจีคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม จาก Asian Excellence Recognition Awards 2011 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยเอสซีจีได้รับรางวัลบริษัทไทยยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Company (Thailand)) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best CSR) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2011 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia มาตั้งแต่ปี 2546 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารที่เป็นกลุ่มนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน กรรมการบริษัท และผู้บริหาร จำนวนกว่า 10,000 คน ทั่วภูมิภาคเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด