ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเผยแผ่ธรรมวันสถาปนาครบรอบ 137 ปี

พฤหัส ๑๒ เมษายน ๒๐๑๒ ๒๑:๐๔
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการเผยแผ่ธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังโดยนิมนต์พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีมาแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติราชการในหลักธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 137 ปี ณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด