ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบเกียรติบัตรข้าราชการซื่อสัตย์สุจริต

พฤหัส ๑๒ เมษายน ๒๐๑๒ ๒๐:๓๔
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 137 ปี ณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด