ภาพข่าว: สมทบทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๑๒ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๙:๓๙
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวสุภาปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรธิดาของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจากผู้บริหารและผู้แทนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด