“ดัชมิลล์” คว้ารางวัลบริษัทดีเด่น Thailand Energy Awards 2011 มุ่งเน้นอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พุธ ๑๑ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๑:๐๖
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลดีเด่น “Thailand Energy Awards 2011” สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ประเภทขนส่งอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน ให้แก่ นายปฐมศักดิ์ พฤกษะศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในฐานะองค์กรอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งดีเด่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าดัชมิลล์ และ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานภายในองค์กรจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “ดัชมิลล์ รักษ์โลก” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด