ภาพข่าว: เชิญชวนเยาวชน แสดงความสามารถผ่านเวทีประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 15"

พุธ ๐๔ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๖:๐๕
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 ซึ่งเลื่อนการจัดจากปี 2554 เนื่องจากอุทกภัย พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553 ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี ได้แก่

1. เด็กชายชัยชน วงษ์ขำ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา โชว์การเป่าแซกโซโฟน

2. เด็กชายกันต์ ไชยกิตติวัฒนา รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โชว์การเล่นเปียโน

3. นางสาวศศินี อัศวเจษฎากุล รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โชว์พลังเสียงด้วยการขับร้องเพลง

การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 เปิดรับผลงานเยาวชนตั้งแต่ระดับประถม-อุดมศึกษา ทั้งดนตรีไทยหรือสากล ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด