ภาพข่าว: กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ซื้อที่ดินสร้างโรงไฟฟ้า ในนิคมฯของเหมราชฯ

พุธ ๐๔ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๑:๑๙
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย เซ็นสัญญา กับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินรวม 113 ไร่ สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (เอสพีพี) โดยแบ่งเป็นที่ดิน 4 แปลงใน 2 นิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มเหมราชฯ คือ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 2 แปลง รวม 63 ไร่ และ อีก 2 แปลง ในนิคมฯเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด รวม 50 ไร่ ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวล ลอปเมนท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4 โครงการ เพื่อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ ภายใต้สัญญาดังกล่าว กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวล ลอปเมนท์ จะพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 120 เมกกะวัตต์ บนที่ดินแต่ละแปลงที่ได้ลงนามซื้อขายกับเหมราชฯ ในครั้งนี้

ในภาพ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายที่ดิน กับ มร. เดวิด นาร์โดน (ที่6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยมี นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ (ที่3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง (ที่5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชฯ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชฯ และผู้บริหารของทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด

คุณไพลิน บูรณะมิตรานนท์ / คุณกรณิการ์ พีรานนท์

โทร. 0-2314-6877-9 โทรสาร 0-2318-8847

www.hemaraj.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด