ภาพข่าว: คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน

จันทร์ ๑๙ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๕๔
สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการ กองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” พร้อม นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในจ.ปทุมธานีภายใต้โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเน้นเติมเต็มให้โรงเรียนสามารถกลับมาทำการเรียนการสอนได้อย่างเป็นปกติ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในการช่วยเหลือเฉพาะหน้า และการฟื้นฟูเยียวยาในระยะปานกลาง และระยะยาว โดยปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” แล้ว 75 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด