ภาพข่าว: “แบงก์ชาติ” จัดบรรยายระบบ “ICAS” แก่ตำรวจ

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๐๖
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (นั่ง — ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ พลตำรวจตรีมานิต วงศ์สมบูรณ์ (นั่ง — ที่ 2 จากขวา) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในงาน “การชี้แจงระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจัดขึ้นเพื่อชี้เเจงระบบเคลียริงเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็ค หรือ ICAS ที่มีกฎหมายรองรับ คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ากับเอกสารจริงและรองรับการจัดทำภาพเช็คโดยได้รับเกียรติจาก นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (นั่ง — กลาง) สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด