ภาพข่าว: บอร์ดทีเอ็มบี รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น จาก Board of The Year Awards 2010/11

อังคาร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๔:๑๘
นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Boards of The Year for Distinctive Practices) จากการประกาศรางวัล คณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2553/54 หรือ Board of The Year Awards 2010/11 โดยได้คะแนนเฉลี่ยทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูลไม่ต่ำกว่า 80% มีการกำกับดูแลที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล มีความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและลูกค้าเป็นสำคัญ

(ซ้ายไปขวา ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการตรวจสอบ/ นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ ดามัส กรรมการ/ นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ/ นายอมร อัศวานันท์ กรรมการ/ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด