นานมีบุ๊คส์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2554

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๐:๓๐
ผลงานวรรณกรรมต่าง ๆ มากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นผ่านปลายปากกาของ ประภัสสร เสวิกุล ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการวรรณกรรมมายาวนานกว่า 40 ปี ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี สารคดี ต่างตราติดตรึงอยู่ในจิตใจของแฟนนักอ่านที่ต่างบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่น ผลงานจำนวนไม่น้อยได้รับรางวัลในระดับชาติหลายเรื่อง รวมทั้งยังมีผู้นำไปสร้างสรรค์เป็น บทละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อีกจำนวนหนึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งยังได้ถูกหยิบยกเป็นหัวข้อศึกษาวิจัยของนักศึกษาและนักวิชาการหลายสถาบัน ผลงานของประภัสสร เสวิกุล จึงมีคุณค่าคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง จนทำให้ ประภัสสร เสวิกุล ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์)

นายประภัสสร เสวิกุล กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ที่ผ่านมาทำงานในวงการวรรณกรรมโดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยต้องการที่จะสร้างวงการวรรณกรรมให้มีความเข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้า ผลักดันให้นักเขียนไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนการใช้วรรณกรรมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้า ธุรกิจ แต่ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม จึงมีความเชื่อมั่นว่าพลังวรรณกรรมจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558”

ในโอกาสนี้นานมีบุ๊คส์ ขอร่วมแสดงความยินกับคุณประภัสสร เสวิกุล ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์) ที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและยินดีกับคุณประภัสสร เสวิกุล อย่างยิ่งที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ คุณประภัสสรนับเป็นนักเขียนที่มีอุดมคติและมีสำนึกความรับผิดชอบต่อนักอ่านและสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากทุกๆ ผลงาน ซึ่งล้วนทรงคุณค่าและสร้างสรรค์สังคม นอกจากนี้งานเขียนของคุณประภัสสรยังแฝงไว้ด้วยข้อคิด คุณค่าทางภาษาและวรรณศิลป์ ซึ่งนักเขียนรุ่นใหม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ คุณประภัสสรยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทางวรรณกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการนักเขียนและวงวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประพันธ์เพื่อสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนอาชีพ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องสำหรับเด็ก และเยาวชนไทยสืบต่อไป”

ประภัสสร เสวิกุล เริ่มงานเขียนเมื่อ พ.ศ. 2505 ปัจจุบันมีผลงานกว่า 400 งานเขียน โดยมีผลงานที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ ขอหมอนใบนั้น..ที่เธอฝันยามหนุน แกมกลิ่นสุคนธา ซิงตึ๊ง เหลื่อมไหมลายเหมย สำเภาทอง บ้านก้านมะยม ม่านมรสุม มงกุฏดาริกา ลอดลายมังกร 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล ถนนสายใบไม้ร่วง โดยเรื่อง ลอดลายมังกร ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน และสำเภาทอง ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน และล่าสุดผลงานเรื่อง จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว ซึ่งเป็นเล่มแรกในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน สำหรับต้อนรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ยังมีโครงการชูช่อ-ต่อกิ่งก้านงานเขียน สำหรับปั้นนักเขียนหน้าใหม่สู่วงการ และโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “การเขียนวิจารณ์วรรณกรรม” จากผลงานเขียนของ “คุณประภัสสร เสวิกุล” ที่จะปิดรับผลงาน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

สุวิสา วิฑิตกพัทธ์ (โบว์) 0-2662-3000 ต่อ 5233

วรลักษณ์ เด่นสกุล (เพลิน) 0-2662-3000 ต่อ 4320

E-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด