ภาพข่าว: เอสซีจี รับมอบ “รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554”

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๐:๒๗
เชาวลิต เอกบุตร (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี รับมอบ “รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554” จาก ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 3 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 12 (2554) รางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด