ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างบัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน จ.เชียงใหม่”

จันทร์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๗:๑๘
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ: บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนรวมกว่า 600 คน มุ่งสร้างแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับเยาวชนก่อนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน และเตรียมความพร้อมในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต โดยกิจกรรมเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด