ภาพข่าว: “ตลาดทุนไทยสำรวจลู่ทางการลงทุนในสปป.ลาว”

จันทร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๑:๔๓
วรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นำทีมผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พูเพ็ด คำพูนวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ระหว่างการเดินทางไปสำรวจลู่ทางการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในสปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด