ภาพข่าว: สศค.ร่วมหารือกับกรมภาษีอากร กระทรวงการเงิน สปป.ลาว

จันทร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๑:๔๑
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับMr. Khamphay Vongsakhamphoui รองอธิบดีกรมภาษีอากร กระทรวงการเงิน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่องภาพรวมภาษีของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด