ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือ “การเดินทางที่ว่างเปล่า”

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๖:๑๐
หนังสือใหม่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่น่าอ่านมากโดยนักเขียนอนัญญา เที่ยงแท้ พิธีกร นักเขียน และนักเดินทาง ได้ฤกษ์เปิดตัวแนะนำไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี 2554 ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคุณอนัญญา เที่ยงแท้ คุณวราพรรณ หงุ่ยตระกูล และอีกมาก ณ หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.2555 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด