ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ครั้งที่ 3/2555

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๓:๒๔
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ครั้งที่ 3/2555กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด