บลจ.ทิสโก้ จัดร่วมงานแถลงข่าวกลยุทธ์ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2555

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๕:๕๗
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จะจัดให้มีการแถลงข่าว “ กลยุทธ์ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2555” ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 — 12.00 น. ณ Business lounge ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00 — 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและรับประทานอาหารว่าง

10.30 — 11.45 น. แถลงกลยุทธ์ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย

คุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ บลจ. ทิสโก้

คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้

11.45 - 12.00 น. ถาม — ตอบ จบการแถลงข่าว

12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Dining Room ชั้น 21

บลจ. ทิสโก้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ หากท่านต้องการยืนยันการเข้าร่วมงาน หรือมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เสาวนีย์ สันทบ ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โทรศัพท์ 0 2633 6906 หรือที่อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด