ภาพข่าว: โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน ฟื้นฟูรร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๖:๓๐
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้แทนกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม มอบโต๊ะเก้าอี้นร. อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปโภคบริโภคและชุดทำความสะอาด รวมมูลค่ากว่า 503,000 บาท แก่ทวีวัฒน์ เชื้อนาค ผอ.รร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี ตามโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”เพื่อให้นร.และคุณครูเริ่มการเรียนการสอนด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วน คณะกรรมการกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานในตลาดทุน ที่มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้า และฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยการฟื้นฟูโรงเรียนจะดำเนินการผ่านโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด