กทม. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเขตทวีวัฒนา

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๓:๑๓
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรค เยียวยาสุขภาพกายและใจให้ประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม

พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย — อินเดีย ร่วมงาน ณ หมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย - อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยารักษาโรคฟรี ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ชุดทำความสะอาดบ้านเรือน และคู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวม 300 ชุด นอกจากนี้ ได้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด