ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว รอรับได้ทันทีภายใน 15 นาที

จันทร์ ๒๓ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๐:๔๔
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) และนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ที่ 3 จากขวา) เปิดตัวบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสาขาสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 234 สาขาทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียวที่ธนาคาร พร้อมรอรับหนังสือรับรองฯ ได้ทันทีภายใน 15 นาที หรือเลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ บริการดังกล่าวได้รับการสร้างสรรค์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และยังคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพียง 350 บาท/ฉบับเท่านั้น ทั้งนี้บริการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจ องค์กร ห้างร้านต่างๆ ในการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333, www.bangkokbank.com และเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด