วช. เชิญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๑:๔๓
๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง วช. และสถาบันภาคี ๓๙ สถาบัน ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานฯ เวลา ๑๓.๓๐ — ๑๕.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด