ภาพข่าว: กองทุน "ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” รับโล่ขอบคุณจากกองบัญชาการกองทัพบก

พุธ ๑๘ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๕:๑๗
นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม รับมอบโล่ขอบคุณจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบก ในกิจกรรม ก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคง ซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกจัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ 30กองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ให้การสนับสนุนการทำงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ้ย โดยการสนับสนุนงบประมาณ และถุงยังชีพเพื่อแสดงความห่วงใยจากภาคตลาดทุนให้แก่กองทัพบกที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทนและเสียสละมาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด