วช. ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๐:๔๓
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๕ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญนาค ชั้น ๑ อาคาร วช. ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานฯ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด