ปฏิทินข่าวกระทรวงการคลังวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๕:๒๐
13.00 น. อธิบดีกรมสรรพากร และ ผู้จัดการเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เนต /รับชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 2 กรมสรรพากร

13.30 น. ผอ.สบน. แถลงข่าว "ตารางประมูลพันธบัตรไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555" ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด