ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 มกราคม 2555)

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๒ ๐๘:๐๐
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555

13.00 น. อธิบดีกรมสรรพากร และ ผู้จัดการเจพีมอร์แกน เชส สาขา

กรุงเทพฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบ

ผ่านระบบอินเทอร์เนต /

รับชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมสรรพากร

13.30 น. ผอ.สบน. แถลงข่าว "ตารางประมูลพันธบัตรไตรมาส 2 ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555" ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่ง

ชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบรางวัล

การแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องใน“ งาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2554 ” ณ อิมแพ็ค

เมืองทองธานี

14.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรง จัดงานแถลงข่าว และ

เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพทหารกองประจำ

การเทิดพระเกียรติจากวันพ่อถึงวันแม่ ณ กรมยุทธศึกษา

ทหารบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด