ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมยินดี 60 ปี สัมพันธ์ ไทย-ปากีสถาน

จันทร์ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๒๔
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในงาน “60 ปี สัมพันธ์ไทย — ปากีสถาน ผ่านดวงแสตมป์” ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายโซเฮล มะห์มูด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย — ปากีสถาน ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว ด้วยการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ชาติ ซึ่งได้มีการนำเอกลักษณ์จากอนุสาวรีย์ที่สำคัญของทั้งสองประเทศมาออกแบบตราไปรษณียากรชุดนี้ และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและปากีสถาน รวมถึงนำแสตมป์ของทั้งสองประเทศมาจัดแสดง อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด