ภาพข่าว: กองทุน "ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๒๓
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้แทนกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีพันเอกปริญญา สุจริตตานันท์ รองผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต ต.บ่อเงิน ต.คูบางหลวง และต.คลองพระอุดม จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด