หลักสี่เพิ่มจุดบริการยื่นเอกสารผู้ประสพอุทกภัย

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๓:๕๘
นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตหลักสี่เพิ่มจุดรับยื่นเอกสารออกหนังสือรับรองผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยสามารถยื่นเอกสารฯได้ที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ ประกอบด้วย โรงเรียน การเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1,2 โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา(คุปตัษเฐียรอุทิศ) โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสารณ์) และโรงเรียนการเคหะท่าทราย ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงานเขตหลักสี่ สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารฯ ก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 54 จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยรอบแรกก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ ส่วนผู้ที่ยื่นเอกสารหลังจากวันที่ 10 ธ.ค. 54 จะได้รับเงินฯ ในรอบหลัง โดยกำหนดวันรับเงินฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด