ภาพข่าว: กลุ่มเอสเอสไอมอบเรือเหล็กนวัตกรรมลำที่ 166-175 แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๑ ๑๔:๕๗
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับมอบ "เรือเหล็กนวัตกรรม" ลำที่ 166-175 จาก นายนาวา จันทนสุรคน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มเอสเอสไอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากได้ริเริ่มพัฒนาเรือดังกล่าวส่งมอบให้กับหน่วยงานงานราชการและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปก่อนหน้านี้แล้ว 165 ลำ

เรือเหล็กนวัตกรรมนี้เป็นเรืออเนกประสงค์ที่เอสเอสไอออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นพาหนะที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนี้ ยังสามารถ ดัดแปลง ต่อกัน เป็นเรือ หรือ แพขนาดใหญ่ และเมื่อเลิกใช้ภารกิจเป็นเรือแล้ว ยังมีอรรถประโยชน์ใช้เป็นชั้นวางหนังสือ หรือ ตู้เก็บของเก็บได้อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด