ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤศจิกายน 2554)

พุธ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๑ ๑๖:๐๐
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554

08.00 น. สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงาน

เพื่อในหลวง ครั้งที่ 5” ณ สถาบันโรคทรวงอก

08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ภาษีศุลกากร 2012 ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องเทคนิคการสอบสวน การออก

ใบเตือน และการลงโทษทางวินัย ที่รัดกุม และเป็นธรรม

ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด